Vragen? Bel ons op: 085 - 023 03 72

  Privacy statement

  I. Achtergrond

  De Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’) bevat regels met betrekking tot de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens. Artikel 12 van de AVG verplicht een zogeheten verwerkingsverantwoordelijke, om passende maatregelen te nemen teneinde betrokkenen te informeren over de omgang met persoonsgegevens. Door middel van dit privacy statement willen wij – als verwerkingsverantwoordelijke – voldoen aan deze verplichting en u informeren over hoe wij omgaan met persoonsgegevens die wij mogelijk van u verkrijgen.

  II. Verwerkingsverantwoordelijke

  Wij hebben alleen persoonsgegevens van u, als u deze rechtstreeks aan ons verstrekt. Ten behoeve van dit privacy statement betekent ‘wij’ de besloten vennootschap Frijlink Milieu, gevestigd aan de Brink 50 in Ommen en ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 6666617. Voordeligcontainerhuren.nl is een label van Frijlink Milieu. Indien u vragen heeft naar aanleiding van dit privacy statement, kunt u zich richten tot info@voordeligcontainerhuren.nl. Wij hebben geen functionaris gegevensbescherming aangesteld en zijn hier onder de AVG niet toe verplicht.

  III. Verwerkingsdoeleinden en rechtsgrond

  Wij kunnen uw persoonsgegevens ontvangen als u onze website bezoekt, als u bestellingen plaatst op onze webshop, als u een contactformulier en/of aanvraagformulier invult op onze website, of bij contact met een van onze werknemers, bijvoorbeeld via telefoon of e-mail.

  De persoonsgegevens die wij van u kunnen verkrijgen zijn mogelijk:

  De persoonsgegevens die wij van u hebben, hebben wij nodig om bijvoorbeeld:

  Het verwerken van persoonsgegevens gebeurt op basis van een van de onderstaande rechtsgronden:

  IV. Derden

  Tenzij wij daartoe wettelijk verplicht zijn zullen wij uw persoonsgegevens in beginsel niet actief met derden delen. Uw persoonsgegevens worden derhalve ook niet gedeeld buiten de Europese Unie. Uw persoonsgegevens worden niet verkocht of anderszins tegen een vergoeding verstrekt aan derden.

  V. Bewaartermijn

  Uw persoonsgegevens worden door ons bewaard voor zolang dat nodig is met betrekking tot het doel waarvoor deze zijn verkregen, of zolang nodig is onder de wettelijke verplichtingen die op ons rusten. In principe behouden wij uw persoonsgegevens zolang u nog gebruik kunt maken van onze diensten. Uiteraard kunt u gebruik maken van uw rechten zoals omschreven in het volgende hoofdstuk indien gewenst.

  VI. Uw rechten

  Onder de AVG heeft u als betrokkene de volgende rechten, die u bij ons kunt inroepen door een bericht te sturen aan info@voordeligcontainerhuren.nl, onder vermelding van het onderwerp “Privacy”.

  Als u een klacht heeft over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens, heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

  VII. Geautomatiseerde besluitvorming

  Voordeligcontainerhuren.nl maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.

  VIII. Wijzigingen

  Wij behouden ons het recht voor dit privacy statement eenzijdig te wijzigen. Op het moment van wijziging van dit privacy statement, wordt de nieuwe versie automatisch van kracht en vervangt deze elke vorige versie van dit privacy statement. Wij raden u dan ook aan met enige regelmaat dit privacy statement te bekijken.

  WAAROM
  VOORDELIGCONTAINERHUREN?

  • Onderdeel van
  • lage all-in prijzen
  • binnen 24 uur geleverd
  • inclusief huur, 8 weken huurvrij
  • duurzame afvoer
  • goede service

  NEEM CONTACT OP

  Sluit Voer de 4 cijfers van uw postcode in om ons aanbod in uw gebied te tonen
  Deze website gebruikt cookies. Door OK te kiezen of gebruik te maken van deze website geeft u hiervoor toestemming. Kies ‘Instellingen wijzigen’ voor meer informatie.
  Annuleren2